ايميل             : info@raymehr.com

وب سايت       : www.raymehr.com

آدرس             : پاسداران، نگارستان هشتم، خ فرخی یزدی، ک چهارم شرقی، شماره 20
کد پستی        : 1664773513
صندوق پستی:
949-16315
تلفن               : (10 خط) 22872333
فکس             :
22842334