RayMehr IT Company -- Internet Services

 
 
کارت اينترنت مهرکارت
شرکت رای‏مهر ارائه دهنده انواع کارتهای اينترنت (مهرکارت) میباشد.

کارت 2 ساعته
400 تومان
از ساعت 1 بامداد تا 9 صبح نیم بها محاسبه می گردد

کارت 1 + 2 ساعته
500 تومان
از ساعت 1 بامداد تا 9 صبح نیم بها محاسبه می گردد

کارت 5 ساعته
800 تومان
از ساعت 1 بامداد تا 9 صبح نیم بها محاسبه می گردد

کارت 2 + 5 ساعته
1000 تومان
از ساعت 1 بامداد تا 9 صبح نیم بها محاسبه می گردد

کارت 10 ساعته
1800 تومان
از ساعت 1 بامداد تا 9 صبح نیم بها محاسبه می گردد

کارت 2 + 10 ساعته
2000 تومان
از ساعت 1 بامداد تا 9 صبح نیم بها محاسبه می گردد

کارت 20 ساعته
3000 تومان
از ساعت 1 بامداد تا 9 صبح نیم بها محاسبه می گردد

کارت 2 + 20 ساعته
3000 تومان
از ساعت 1 بامداد تا 9 صبح نیم بها محاسبه می گردد

کارت 50 ساعته
7000 تومان

کارت نامحدود ماهانه
9500 تومان

کارت نامحدود روزانه يک ماه
5000 تومان
ساعت استفاده از ساعت 8 صبح تا 21
 

کارت نامحدود شبانه  يک ماه
2500 تومان
ساعت استفاده از ساعت 1 بامداد تا 9 صبح
 

سرويس نامحدود 4 ماهه (فروش ويژه)
20000 تومان

سرويسهای زمانی
هر ساعت 120 تومان

اينترنت 100 ساعته
12000 تومان


پشتيبانی و فروش: 22304977
اينترنت

مهرکارت

اينترنت هوشمند رای‏مهر

بدون نياز به خريد كارت و يا اشتراک
بدون Username و Password
 در هر ساعت از شبانه روز
پرداخت از طریق قبض تلفن مخابرات، پس از مصرف و  هر دو ماه یکبار
9092302324
هر ساعت 300 تومان


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت رای‏مهر می باشد.