تماس با ما :: فرم نظر خواهی :: نسخه نمايشی RMPM :: معرفی RMPM :: صفحه اصلی
 


سامانه نگهداری و تعميرات رای‏ مهر  RMPM
(
RayMehr Preventive Maintenance)

. مقدمه
"سامانه نگهداری و تعميرات رای‏ مهر (RMPM)" به عنوان يک سيستم مکانيزه مديريت نت (CMMS)، برای دستيابی به مقاصد مطرح و قابل انتظار در امر مديريت نگهداری و تعميرات دستگاهها و تجهيزات، طراحی شده است. هدف اين سيستم برنامه ‏ريزی دقيق فعاليتهای خدماتی و نگهداری و تعميراتی (نت) مجموعه ‏ای از دستگاه ها و ماشين‏ آلات يا محصولات مربوط به يک سازمان از حيث زمان انجام فعاليتها و سرويس ‏ها، تعيين اولويت‏های کاری، برنامه ‏ريزی و کنترل منابع انسانی، کنترل مصرف قطعات يدکی ماشين ‏آلات و . . . است. اين سيستم می‏ تواند بصورت ابزاری سودمند در عرصه‏ های زير بکار گرفته شود:
الف) صنايع توليدی (کارخانجات) و پروژه ‏های عمرانی، جهت اعمال برنامة کنترل و نظارت بر وضعيت مطلوب دستگاهها و تجهيزات
ب) امور پشتيبانی و خدمات پس از فروش شرکتها و مؤسسات توليدی و خدماتی، جهت برنامه ‏ريزی فعاليتهای خدماتی ـ پشتيبانی و نيز اعمال برنامة کنترل و نظارت بر وضعيت مطلوب محصولات فروخته شده به مشتريان

. Context Diagram
در ديدگاه کلان سيستمی و در چارچوب نظام کلی يک سازمان (Total System)، اين سيستم با سيستم‏های فروش، فنی مهندسی، انبار قطعات يدکی، مالی، توليد/ ارائه خدمات، کنترل ‏کيفيت، جهت تبادل اطلاعات پايه‏ ای سيستم و گزارش‏های پردازش شده، مرتبط می‏باشد.


 

. ويژگی‏های بارز سيستم
-
مديريت Online در محيط وب
- شناسايی و برنامه ‏ريزی خودکار فعاليتها بر مبنای زمان، تناوب و کارکرد
- برگزاری مناقصه
- مانيتورينگ فعاليتها بصورت Timeline و Gantt Chart
- کنترل فعاليتهای اضطراری (EM) و اصلاحی (CM)
- طبقه ‏بندی مشتريان، پيمانکاران و فعاليتها
- ارجاع کار بر اساس درجه و توان مالی پيمانکاران
- تأکيد بر ارزيابی مستقيم خدمات توسط مشتری
- ارسال خودکار ايميل و SMS برای تعميرکاران
- منطبق با الزامات استاندارد ايزو 9000
- ارائه بصورت سرويس و بسته نرم افزاری


. مشخصات نرم ‏افزار
1) Web Based
2) توسعه يافته با ASP.net
3) دارای معماری Multi Tier و مدل OOP
4) بانک اطلاعاتی Oracle / SQL Server (به انتخاب مشتری)
5) زبان برنامه نويسی C#